ZESTAWY 2-,3-,4-,5- dźwiękowe

Zestawy dzwonów

Zestaw harmoniczny molowy

Kawiński, zestaw 3-dźwiękowy

 

 

TON WAGA/KG TON WAGA/KG
C 2400 A 500
dis 1450 C 300
G 700 E 150
razem 4550 razem 950
cis 1950 B 420
E 1200 cis 260
gis 580 F 130
razem 3730 razem 810
D 1650 H 350
F 970 D 220
A 500 fis 100
razem 3120 razem 670
dis 1450 C 300
fis 800 dis 190
B 420 G 90
razem 2670 razem 580
E 1200 cis 260
G 700 E 150
H 350 gis 80
razem 2250 razem 490
F 970 D 220
gis 580 F 130
C 290 A 70
razem 1840 razem 420
fis 800 dis 190
A 500 fis 100
cis 260 B 60
razem 1560 razem 350
G 700 E 150
B 420 G 90
D 220 H 50
razem 1340 razem 290
gis 580 F 130
H 350 gis 80
dis 190 C 40
razem 1120 razem 250

 

Zestaw harmoniczny durowy

Kawiński, Zestaw 3-dźwiekowy

 

 

TON WAGA/KG TON WAGA/KG
C 2400 A 500
E 1200 cis 260
G 700 E 150
razem 4300 razem 910
cis 1950 B 420
F 970 D 220
gis 580 F 130
razem 3500 razem 770
D 1650 H 350
fis 800 dis 190
A 500 fis 100
razem 2950 razem 640
dis 1450 C 300
G 700 E 150
B 420 G 90
razem 2570 razem 540
E 1200 cis 260
gis 580 F 130
H 350 gis 80
razem 2130 razem 470
F 970 D 220
A 500 fis 100
C 300 A 70
razem 1770 razem 390
fis 800 dis 190
B 420 G 90
cis 260 B 60
razem 1480 razem 340
G 700 E 150
H 350 gis 80
D 220 H 50
razem 1270 razem 280
gis 580 F 130
C 300 A 70
dis 190 C 40
razem 1070 razem 240

 

Zestawy 2-dźwiękowe

Zestaw 2 dzwonów
Zestaw molowy Zestaw durowy
c-dis fis-a c-e fis-b
cis-e g-b cis-f g-h
d-f gis-h d-fis gis-c
dis-fis a-c dis-g a-cis
e-g b-cis e-gis b-d
f-gis h-d f-a h-dis

 

Zestawy 3-dźwiękowe

Zestaw 3 dzwonów
Motyw Gloria Zestaw molowy Motyw Te Deum Zestaw Durowy Melodyczny
c-d-f c-dis-g c-dis-f c-e-g c-d-e
cis-dis-fis cis-e-gis cis-e-fis cis-f-gis cis-dis-f
d-e-g d-f-a d-f-g d-fis-a d-e-fis
dis-f-gis dis-fis-b dis-fis-gis dis-g-b dis-f-g
e-fis-a e-g-h e-g-a e-gis-h e-fis-gis
f-g-b f-gis-c f-gis-b f-a-c f-g-a
fis-gis-h fis-a-cis fis-a-h fis-b-cis fis-gis-b
g-a-c g-b-d g-b-c g-h-d g-a-h
gis-b-cis gis-h-dis gis-h-cis gis-c-dis gis-b-c
a-h-d a-c-e a-c-d a-cis-e a-h-cis
b-c-cis b-cis-f b-cis-dis b-d-f b-c-d
h-cis-e h-d-fis h-d-e h-dis-fis h-cis-dis

 

Pobierz tabele dzwonów