Płaszcz

Etap IV, Produkcja dzwonu

Etap IV, Produkcja dzwonu

Płaszcz
Następnie na tak „ubraną” formę nakłada się warstwami masę formierską, która tworzy tzw. płaszcz, czyli górną i ostatnią warstwę formy dzwonu. Kiedy płaszcz wyschnie, podnosi się go i usuwa spodni fałszywy dzwon.
W płaszczu zostają utrwalone formy z wosku, w które został ubrany. W ten sposób po nałożeniu płaszcza na rdzeń dzwonu powstaje pusta przestrzeń, którą następnie wypełni płynny metal.

Jak powstaje dzwon, Etap IV
Etap IV, Produkcja dzwonu