Narodziny dzwonu

Etap VIII

Etap VIII

Narodziny dzwonu
Metal doprowadzany jest do dzwonu kilkoma otworami u szczytu korony za pomocą rynny, wykonuje się również otwory odgazowujące. Wpływający do formy metal ma temperaturę ponad 1000 stopni. Moment ten nazywamy narodzinami dzwonu
Po wystudzeniu dzwon jest wyciągany, usuwany jest rdzeń, i płaszcz, a oczom ludwisarzy ukazuje się dzwon w swej ostatecznej formie.
Dzwon następnie zostaje poddany obróbce wykończeniowej wg wytycznych klienta (patynowany, czerniony, polerowany)
Etap VIII