Rdzeń dzwonu

Etap I, Jak powstaje dzwon

Etap I, Jak powstaje dzwon

Rdzeń dzwonu
W naszej odlewni wykorzystuje się technikę odlewnia dzwonów opartą na wielowiekowej tradycji ludwisarskiej, niezmiennej od setek lat. Często zwana jest ona metoda wosku traconego.
Pierwszym etapem powstawania dzwonu jest uformowanie jego wnętrza, tzw. rdzenia dzwonu. Powstaje on z cegły i gliny, jego ostateczny kształt uzyskiwany jest za pomocą drewnianego żebra, które formuje unikalny dla każdej ludwisarni profil dzwonu. Po uformowaniu rdzeń jest pozostawiony do wyschnięcia.

Produkcja dzwonu, Etap I