Umieszczenie formy dzwonu w dole odlewniczym

Etap VII