Uniesienie płaszcza, usunięcie dzwonu fałszywego

Etap V, Produkcja dzwonu

Etap V, Produkcja dzwonu

Uniesienie płaszcza, usunięcie dzwonu fałszywego
Po dokładnym osuszeniu ostatniej warstwy dzwonu- płaszcza, jest on podnoszony do góry, W wewnętrznej warstwie płaszcza zostały utrwalone kształt i zdobienia naniesione na dzwonie fałszywym.
Po uniesieniu płaszcza usuwamy woskową warstwę dzwonu fałszywego z powierzchni rdzenia.